• Kun aika ei riitä: mitä tehdä, kun kiire uhkaa?

    Meistä varmasti jokainen tunnistaa sen kuristavan tunteen, kun planeettojen asennot muuttuvat ja yhtäkkiä on ihan hirveä kiire. Tekemättömät asiat kasaantuvat kasaantumistaan, ja ne kaihertavat mieltä jatkuvasti – kiusaten meitä pahimmillaan jopa öisin. Arki muuttuu pelkäksi silpuksi asioita, joita pitää äkkiä suorittaa, eikä meillä riitä aikaa tai kykyä keskittyä yhtäjaksoisesti niihin asioihin, jotka sitä vaatisivat. Kykymme priorisoida heikkenee, teemme enemmän virheitä ja tapaturma-alttiutemme suurenee. Kiire johtaa pahimmillaan stressiin, jolla voi olla vakavia terveysvaikutuksia. Mutta mitä voimme tehdä vähentääksemme kiirettä tai kiireen tuntua? Kiire nähdään ajan ja toiminnan epäsuhtana, jossa aikaa on liian vähän ja tehtävää liian paljon. Kun on kiire vaikkapa bussiin, on aikaa bussin lähtöön liian vähän ja välimatkaa kuljettavana…